Dla szpitali

Przeprowadzamy cały proces związany z przygotowaniem i pozyskaniem finansowania dla szpitala. Wszystkie działania są całkowicie bezpłatne, w ich ramach dokonujemy analizy sytuacji finansowej, zapewniamy doradztwo w zakresie przeprowadzenia całego procesu, przygotowujemy wniosek kredytowy, dokonujemy oceny ryzyka, przygotowujemy i przedstawiamy ofertę na finansowanie oraz dbamy o właściwy obieg dokumentów.

 

Dla instytucji finansowych

Jesteśmy brokerem, pośrednikiem i doradcą dla banków i instytucji finansowych na rynku medycznym. Współpracujemy z największymi szpitalami w Polsce, międzynarodowymi koncernami i hurtowniami farmaceutycznymi oraz producentami sprzętu medycznego. Zapewniamy bezpieczne inwestycje. Znajdujemy odpowiednich klientów (kredytobiorców) i dokonujemy ich analizy sytuacji finansowej. Przygotowujemy aplikacje kredytowe i budujemy optymalną strukturę finansowania.

 

Dla dostawców

Finansujemy dostawy do szpitali. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi znającymi rynek medyczny oferujemy narzędzia wspomagające zarządzanie płynnością finansową. Pomagamy w zwiększaniu sprzedaży bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Zapewniamy ochronę przed niewypłacalnością odbiorców. Oferujemy elastyczne produkty finansowe i utrzymanie relacji biznesowych ze wszystkimi uczestnikami transakcji.