Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Opis przypadku

Restrukturyzacja zobowiązań finansowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kwota: 36 800 000,00 zł Okres finansowania: 120 miesięcy.

Podjęte działania

Rozpoczynając działania dokonaliśmy analizy zapotrzebowania na środki finansowe oraz weryfikacji dostępności ofert. Nasz zespół przygotował wnioski kredytowe i aplikacje wymagane przez instytucje finansowe wraz z oceną ryzyka i przygotowaniem niezbędnych informacji do podjęcia decyzji. Całość kompleksowego procesu zwieńczona została przygotowaniem i złożeniem oferty.

Efekt działań

 Głównymi efektami naszych działań były w tym przypadku realizacja inwestycji, poprawa efektywności bieżącej działalności, szeroko rozumiane oszczędności, uwolnienie środków pod inne inwestycje i optymalizacja kosztu obsługi zobowiązań.

Twój szpital potrzebuje wsparcia?

Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie, prosimy o pozostawienie danych lub kontakt.

100 tys. PLN
100 mln PLN
1 miesiąc
120 miesięcy